E
R
X
O
T
T
EXORT

Vanlige problemer

VISDOMSTENNER

Visdomstenner Vansker med renhold Visdomstennene er de tennene som bryter frem sist, vanligvis i 18-24 års alder. Siden de er plassert bakerst i hver kjeve, ...

Read More

ISING OG BØRSTESKADER

Ising og børsteskader Følsomme tannhalser Mange er i perioder plaget med ising i tennene. Den vanligste årsaken til slike plager er følsomme tannhalser. Figur I ...

Read More

SYRESKADER

Syreskader Syreskader på tennene er et økende problem i dagens samfunn. Kostholdet har endret seg, og både mat og drikke kan inneholde skadelige syrer. Hyppig ...

Read More

TANNGNISSING/ TANNPRESSING

Tanngnissing/ tannpressing Tanngnissing er et relativt vanlig problem. Man regner med at om lag 5 prosent av den voksne befolkning i perioder er plaget med ...

Read More

TANNFRAKTUR

Tannfraktur Tenner med store fyllinger I tenner med store fyllinger, er tannsubstansen rundt fyllingen svekket. Når man tygger, kan det etter hvert utvikles tynne sprekker ...

Read More

INFRAKSJONER

Infraksjoner Hva er en infraksjon? En infraksjon vil si det samme som et ufullstendig brudd eller en sprekkdannelse. Infraksjoner oppstår oftest i tenner med store ...

Read More

RENHOLD AV TENNENE

Renhold av tennene For å unngå problemer med tenner og tannkjøtt, er det viktig med et fornuftig kosthold og godt renhold. Her følger noen råd ...

Read More

DÅRLIG ÅNDE

Dårlig ånde Dårlig ånde kan ha flere årsaker, men skyldes ofte forhold i munnhulen. Der finner man bakterier som bryter ned matrester og danner illeluktende ...

Read More

MUNNTØRRHET

Munntørrhet Spyttets funksjoner I munnen finnes ulike kjertler som produserer spytt. Selv om man sjelden tenker på det, har spyttet mange viktige funksjoner. Spyttet skal ...

Read More

KJEVELEDDSPROBLEMER

Kjeveleddsproblemer Mange pasienter, og da særlig kvinner, opplever at de får problemer med kjeveleddene. Problemet kan starte i selve leddet, eller komme som følge av ...

Read More