E
R
X
O
T
T
EXORT

TANNSTILLINGSFEIL

Tannstillingsfeil

Overbitt:

Overkjevens tenner står for langt frem i forhold til underkjevens.
Behandling: Plate kan av og til benyttes for å fremme vekst av underkjeven og/eller hemme vekst av overkjeven i tidlig alder. Som oftest må man også bruke streng både oppe og nede. Ved store overbitt må man ofte trekke to små jeksler i overkjeven for å få overkjevens tannrekke bakover.

 

Underbitt:

Underkjevens tenner står for langt frem i forhold til overkjevens.
Behandling: Små/moderate underbitt kan behandles med streng og/eller plate. Ved større underbitt må man i tillegg gjøre kjevekirurgi for å flytte den ene eller begge kjevene for å få bittet til å passe sammen. Kjevekirurgi må gjøres når kjevene er ferdig utvokst, vanligvis 17 år hos jenter og 18 år hos gutter.

 

Kryssbitt:

Overkjevens tannbue er for smal i forhold til underkjevens tannbue. Hvis det er kryssbitt i fronten omtales dette som invertering.
Behandling: Plate eller streng for å utvide overkjevens tannbue.

 

Saksebitt:

Underkjevens tannbue er for smal i forhold til overkjevens tannbue.
Behandling: Plate eller streng for å utvide underkjevens tannbue.

 

Åpent bitt:

Manglende kontakt mellom tenner i over- eller underkjeven. Dette kan gi problemer med å tygge og bite over maten.
Behandling: Streng i begge kjever for å lukke bittet. Ved store åpne bitt må tannreguleringen ofte gjøres i kombinasjon med kjevekirurgi hvor man flytter kjevene sammen.

 

Dypt bitt:

Tennene i overkjeven dekker for mye av tennene i underkjeven når man biter sammen. Ved svært dype bitt kan man bli plaget av at underkjevens fortenner biter i ganen og skader tannkjøttet.
Behandling: Streng i en eller begge kjever for å åpne bittet.

 

Trangstilling:

Tennene står uryddig. Ved stor plassmangel kan permanente tenner bli hindret fra å komme ut og bli liggende i kjevebenet.
Behandling: Plate eller streng for å skape plass og rette på tennene. Ved stor plassmangel kan det være nødvendig å trekke en eller flere permanente tenner.

 

Agenesi:

Manglende anlegg for en eller flere permanente tenner.
Behandling: Streng for å lukke luken der man mangler en tann. Alternativt kan man sette inn et implantat for å erstatte den manglende tannen.

Comments are closed.