E
R
X
O
T
T
EXORT

TANNFREMBRUDD

Traumer mot tenner

Melketenner:

Et komplett melketannsett har 20 tenner. De første tennene som bryter frem er vanligvis fortennene i underkjeven. Dette skjer som regel når barnet er 6-8 måneder gammelt. De siste melketennene som kommer er de bakerste jekslene i overkjeven. Dette skjer ved 2 1/2 års alder. Se skjema (fig. 1) for mer fullstendig oversikt over frembrudd av melketenner. Tallene i frembrudds-skjemaet er gjennomsnittstall. Det er derfor viktig å huske på at tidspunktet for frembrudd kan variere med flere måneder og mye er innenfor «normalen».

 

Permanente tenner:

Når de permanente (voksne) tennene utvikler seg, løser de opp røttene til melketennene. Dette gjør at melketennene løsner og faller ut. Det er som regel fortennene i underkjeven barnet mister først. Dette skjer slik at de permanente fortennene kommer frem i 5-6 års alder. Omtrent på samme tid vil 6-årsjekslene bryte frem. De siste melketennene som felles er som regel de bakerste jekslene i overkjeven. Se skjema (fig. 2) for mer fullstendig oversikt over frembrudd av permanente tenner.

Som for melketenner kan tidspunktet for frembrudd variere med flere måneder og også her er mye innenfor «normalen».

Comments are closed.