E
R
X
O
T
T
EXORT

INFORMASJON ETTER BEHANDLING

Informasjon etter behandling

Etter tanntrekking anbefales følgende:

• Ha en steril kompress mot såret i 20 – 30 minutter etter operasjonen.
• La såret være mest mulig i ro. Unngå å berøre med fingrene eller tungen.
• Ta første smertestillende tablett innen 30-45 minutter etter inngrepet, før bedøvelsen avtar. Svelges med vann.
• Vent minst 2 timer med å spise/drikke. Tygg maten på motsatt side de første dagene.
• Vent 6-12 timer med å røyke, da dette påvirker sårtilhelingen negativt.
• Unngå kraftig munnskylling de første 2-3 døgn.
• Unngå harde anstrengelser (tung løfting, trening, etc.) de første dagene.
• Unngå tannbørsting i operasjonsområdet den første uken. Tennene for øvrig pusses som normalt.

 

Etter kirurgi anbefales i tillegg:

• La operasjonsområdet og stingene være mest mulig i ro.
• Skyll munnen med klorhexidinløsning (f.eks. Corsodyl, Paroex, Hextril) morgen og kveld i 1 uke. Skyll ut tannkremrester før du bruker Corsodyl eller liknende.

 

Smertestillende tabletter

Det kan forventes noe hevelse etter inngrepet. Det er anbefalt at du tar smertestillende tabletter på følgende måte:

Milde til moderate smerter:
2 tabletter Paracet 500 mg. Gjenta ved behov med 5 – 6 timers mellomrom. Maks 4 doser per døgn.

Moderate til sterke smerter:
1 tablett Ibux 600 mg. + 2 tabletter paracet 500 mg. tas samtidig etter ca. 30 – 45 minutter. Gjenta doseringen ved behov med 5-6 timers mellomrom. Maks 4 doser per døgn. (Merk: Ikke ta ibux om du er gravid eller har magesår).

Sterke smerter:
1 – 2 tabletter Paralgin forte eller Pinex forte tas etter ca. 30 – 45 minutter. Gjenta ved behov med 4-6 timers mellomrom. Maks 8 tabletter pr døgn. (Merk: unngå bilkjøring ved bruk av paralgin forte / pinex forte).

 

Normale reaksjoner etter kirurgiske inngrep i munnen:

Blødning:
Det er normalt at det blør lett fra såret det første døgnet. Ikke skyll med vann, men legg på en steril kompress i ca. 20-30 minutter. Det er anbefalt at man har en ekstra hodepute den første natten. Ved kraftig blødning, eller blødning som vedvarer mer enn et døgn ta kontakt med tannklinikk/legevakt.

Hevelse og blåmerke:
Hevelse etter operasjoner er vanlig, og er gjerne størst etter 2-3 dager. Hevelsen forsvinner vanligvis i løpet av en uke. Det er heller ikke uvanlig med blåmerker på huden over operasjonsområdet.

Smerter:
Etter bedøvelsen går ut vil man kunne forvente en del smerter de påfølgende 6-12 timene. Normalt avtar disse gradvis i løpet av de første to døgnene etter inngrepet. Noen få vil oppleve at smerter etter operasjoner i munnen er verst etter 2-3 døgn, og at disse vedvarer 1 uke eller lengre. Dersom smertene varer i mer enn 1 uke, anbefales det at man tar kontakt med behandler eller annet kyndig personell for en kontroll. Bruk smertestillende medikamenter som anbefalt. Legg gjerne et kaldt omslag/ispose på kinnet de første timene etter operasjonen. Unngå is direkte på huden.

Gapebesvær:
Det kan oppstå en viss stivhet i tyggemuskulaturen, som gjør det vanskelig å åpne munnen helt. Dette gir seg normalt etter 1-2 uker. Tøying/gapetrening kan forsøkes, men dersom gapebesværet vedvarer utover denne tid bør kontroll/tilsyn hos behandler/kyndig personell utføres

 

Eventuelt:

• I enkelte tilfeller legges en liten tøybit med antibiotikasalve i operasjonssåret. Denne skal normalt fjernes etter 1 døgn. Om man ikke klarer dette selv, bør tannlegen kontaktes.
• Eventuelle sting skal normalt fjernes hos tannlegen etter ca. 1 uke.
NB! Dersom smertene øker etter 1 – 2 døgn, kan dette skyldes betennelse i kjevebenet. Man bør derfor ta kontakt med tannlegen dersom noe virker unormalt eller om man har spørsmål.

Comments are closed.